SEMAKAN AKTIVITI TERTAKLUK / TIDAK TERTAKLUK DI BAWAH PERATURAN PELEPASAN ATAU KEMASUKAN BAHAN PENCEMAR

Aktiviti Berjadual

Sila pilih jenis aktiviti :

Akuakultur Air Tawar Hektar

Akuakultur Udang Laut Hektar

Pembangunan / Kerja Tanah Hektar

Penternakan Babi Bilangan haiwan

Haiwan Kesayangan
Jumlah

Pencucian Pasir Anda perlu membuat permohonan Lesen Kemasukan atau Pelepasan Bahan Pencemar tanpa mengira kuantiti pasir.

Perlombongan / Kuari Hektar

Penternakan Selain Babi
Jumlah

Jumlah