SENARAI SEMAK KEBENARAN BERTULIS AKTIVITI PENGUBAHAN SUMBER

U016-L5-001(1)-00    : Senarai Semak Aktiviti Pengorekan   

    Aktiviti yang terlibat :

 • Pengorekan Pasir Sungai
 • Pengorekan Pasir Lombong
 • Pengorekan Pasir Laut
 • Pengorekan Tanah
 • Pengorekan Lumpur
 • Pengeluaran Bijih
 • Mendalamkan Muka Sauk   

U016-L5-001(2)-00    : Senarai Semak Aktiviti Lintasan

      Aktiviti yang terlibat :

 • Pemasangan Paip (atas sungai) Air/Utiliti/Gas
 • Pemasagan Paip (dasar sungai) Air/Utiliti/Gas
 • Pemasangan Pembetung
 • Pemasangan Kotak pembetung
 • Pembinaan Jambatan Kekal
 • Pembinaan Jambatan Sementara

U016-L5-001(3)-00    : Senarai Semak Aktiviti Pembangunan                                                                                                   

     Aktiviti yang terlibat :

 • Kerja Tanah/Penyediaan Tapak
 • Pembinaan Bangunan
 • Pembinaan Jalan/Lebuhraya
 • Pembinaan Landasan
 • Pembinaan Saliran
 • Pembinaan Kolam

U016-L5-001(4)-00    : Senarai Semak Aktiviti Menaiktaraf, Penyelenggaraan dan Pengubahsuaian Sumber Air

      Aktiviti yang terlibat :

 • Penjajaran Sungai
 • Pelencongan Sungai
 • Pembinaan Benteng Hakisan
 • Baik Pulih Tebing Sungai
 • Pemecah Ombak
 • Projek Tebatan Banjir
 • Penambakan Kolam
 • Penambakan Pantai
 • Pembinaan Muka Sauk
 • Pengerukan Lumpur/Kelodak
 • Pembinaan, pembinaan semula, pengubahsuaian atau pemindahan empangan
 • Pembinaan, pembinaan semula, pengubahsuaian atau pemindahan ‘weir’
 • Pembinaan, pembinaan semula, pengubahsuaian atau pemindahan ‘inlet’ dan ‘outlet’
 • Pembinaan, pembinaan semula, pengubahsuaian atau pemindahan log boom